Pensijų fondo apmokestinimas: viskas, ką reikia žinoti

Norint suprasti papildomų pensijų priemones ir įvertinti jų patogumą , neužtenka pažvelgti į grąžą : norint atlikti išsamią analizę, reikia atlikti išsamią pensijų fondų apmokestinimo analizę . Papildomų pensijų fondų apmokestinimo tyrimas grindžiamas trimis pagrindinėmis sąvokomis:

 • skirtumas tarp anuiteto ir kapitalo;
 • įmokų mokėjimo metai ;
 • papildomų pensijų apmokestinimas išankstinio išpirkimo atveju.

Yra trys skirtingos hipotezės, kurios iš tikrųjų apima specifinį pensijų fondų apmokestinimą. Būkime aiškūs.

Pensijų fondų apmokestinimas: anuiteto ir kapitalo skirtumas

Kai tenkinami pensijos reikalavimai, Eden Pension turėtojas turi teisę gauti papildomą pensiją anuiteto forma, bet taip pat gali prašyti, kad dalis kapitalo jam būtų išmokėta vienkartine išmoka . Ar šis pasirinkimas turi įtakos papildomos pensijos apmokestinimui? Ir kokiu mastu?

Pensijų fondo apmokestinimas: tarifas pagal išmokėjimo datą

Pensijų fondų apmokestinimas ne tik reikalauja atskirti tik kapitalo apmokestinimą nuo fondo anuiteto, bet ir nustato taisykles, kurios skiriasi ir pagal įmokos dydžio išdėstymą chronologiniu požiūriu. Tiesą sakant, bėgant metams taisyklės keitėsi ir ilgalaikiams pensijų fondams jos taikomos kartu.

Kitaip tariant, apmokestinant pensijų fondus reikia atsižvelgti ir į išmokų datą.

Laiko takoskyra šia prasme yra 2007 m. 5 str. 23, Įstatyminis dekretas 252/2005 nustato, kad asmenims, įtrauktiems į papildomo pensijų sistemas nuo 2007 m. sausio 1 d., naujos nuostatos, susijusios su pensijų fondų apmokestinimo režimu, bus taikomos nuo tos datos (o išmokoms, atitinkančioms sukauptas sumas ankstesniais metais bus taikomos pro tempo mokesčių nuostatos).

Todėl pensijų anuitetui taikomas apmokestinimas yra gana sudėtingo skaičiavimo rezultatas ir taip pat priklauso nuo laikotarpio, per kurį suėjo kapitalas. Pagal galiojančias taisykles,   anuiteto sumos dalis, kuri susidaro iš valdymo pelno arba nuo 2007 m. sausio 1 d. iš sukaupto kapitalo neatimtų įmokų, yra neapmokestinama .

Likusiai daliai, ty išskaičiuotoms įmokoms ir išmokėtoms išeitinėms išmokoms , taikomas 15 % pakaitinis mokestis  . 

Quindi, ricapitolando, la tassazione sostitutiva applicata mediante ritenuta a titolo d’imposta con aliquota è:

 • del 15%;
 • riducibile di 0,30 punti percentuali per ogni anno di iscrizione eccedente il 15° di partecipazione con un limite massimo di riduzione di 6 punti;
 • del 9%, dopo 20 anni di iscrizione successivi ai primi 15 (per un totale quindi di 35 anni di iscrizione).

Tassazione previdenza complementare: quante tasse si pagano sul riscatto anticipato?

Finora abbiamo analizzato la tassazione della previdenza integrativa: ma cosa succede in caso di riscatto anticipato? Durante la permanenza dei versamenti infatti può accadere per esigenze particolari o urgenti di dover sospendere i versamenti anche prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione. Quali tasse si pagano in questa circostanza?

La tassazione pensione integrativa in caso di riscatto anticipato varia a seconda degli anni di durata del fondo. Il riscatto viene tassato (sempre nella percentuale che non ha subito ancora trattenuta fiscale, ovvero contributi dedotti e Tfr) al 15% (che scende dello 0,3% da dopo il quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino ad un minimo del 9%) per i riscatti richiesti in seguito a:

 • morte dell’aderente;
 • stato di invalidità permanente che comporti l’inidoneità assoluta all’attività lavorativa;
 • cessazione dell’attività lavorativa con inoccupazione superiore a 12 mesi;
 • cassa integrazione guadagni;
 • procedura di mobilità.

Tassazione al 15% anche per riscatto anticipato giustificato da spese mediche. In tutti gli altri casi che esulano da quanto appena elencato, le tasse per l’anticipo sul Eden Pension ammontano al 23%.